ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşme (“Sözleşme”), Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile Şirkete ait www.yazardandirekt.com ve www.bookselfie.com alan adlı internet sitelerini (“Site”) kullanmak üzere siteye üye olanlar (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup internet sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanan tüm üye, kullanıcı ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

www.yazardandirekt.com ve www.bookselfie.com alan adlı internet siteleri üye, kullanıcı ve ziyaretçilerine online ürün tedariği hizmeti sağlayan bir elektronik ticaret servisi olup; sitenin üyelerine hangi şartlar ile hizmet vereceği ve tarafların sözleşme konusu hizmetlerle ilgili hak ve yükümlülükleri işbu sözleşme ile belirlenmiştir.

3. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.a. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; işbu üyelik sözleşmesinin tamamını kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu, içeriğini anladığını ve Site’de yer alan diğer hususlarla birlikte işbu sözleşme hükümlerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini; bu hususta herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
3.b. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; Şirket tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenine, genel ahlaka ve yasalara aykırı bir amaç için kullanmayacağını; başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz etmeyeceğini ve başkalarını rahatsız ve taciz edecek eylemlerde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.c. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; Site üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve sair yasal mevzuat ile site tarafından yayınlanan bildirimlere aynen uyacağını ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Site sahiplerinin, bu sebeple adli/idari para cezası ve/veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde bu zararlarının tazminini talep etmek ve Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’ye aynen rücu etmek hakları saklıdır.
3.d. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; Site’ye üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu ve şifre bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını, şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini veya hesaplarının yetkili olmayanlarca kullanıldığını öğrendiğinde bu durumu derhal site sorumlularına bildirmeyi; aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını ve böyle bir durumdan sitenin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Site sahiplerinin Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi şifrelerinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması nedeniyle adli/idari para cezası ve/veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde bu zararlarının tazminini talep etmek ve Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’ye aynen rücu etmek hakları saklıdır.
3.e. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; Site üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek virüs gibi içerikleri dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Site sahiplerinin, bu sebeple adli/idari para cezası ve/veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde bu zararlarının tazminini talep etmek ve Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’ye aynen rücu etmek hakları saklıdır.
3.f. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; açıkça üçüncü şahıslara ait olanlar hariç Site’de yer alan isim, logo, yazılım ve her türlü içeriğin fikri-sınai ve mülkiyet haklarının Yazardan Direkt’e ait olduğunu ve Yazardan Direkt’in yazılı izni olmadıkça bunları kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek vb. yöntemlerle kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.g. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; Şirket’e vereceği bilgilerin doğru olduğunu, yayınlayacağı tüm resim, görüş, düşünce vb. ifadenin siteyle hiçbir bağlantısı olmadığını; Yazardan Direkt’in, kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, vb. her türlü içerikten dolayı sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçilerin bu hükme aykırı davranması halinde site, yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkının yanı sıra bu sebeple adli/idari para cezası ve/veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde bu zararlarının tazminini talep etmek ve Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’ye aynen rücu etmek haklarına da sahiptir.
3.h. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; Site’yi doğrudan ticari tanıtım mecrası olarak kullanmayacağını, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı ve satışı yapmayacağını ve/veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Site, bu hükme aykırı davrananların üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
3.i. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; üyelikten ayrılmaları veya site tarafından üyeliklerine son verilmesi ve/veya sayfalarının yayından kaldırması durumunda site sahiplerinden herhangi bir hak talep edemez.

4. İNTERNET SİTESİNİN YETKİLERİ:

4.a. İnternet Sitesi; Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’ye verilen hizmeti her zaman için tek taraflı olarak sürekli veya geçici şekilde durdurabileceği gibi herhangi bir sebep gösterme veya önceden uyarma yükümlülüğü olmaksızın üye erişimini erteleme, sınırlama ve ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.
4.b. İnternet Sitesi; kayıtlarını eksik giren, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediği tespit edilen ve/veya işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun davranmayan üyelerin hesaplarını herhangi bir sebep gösterme veya önceden uyarma yükümlülüğü olmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.
4.c. Eğer bir ebeveyn, kendi rızası olmadan, 18 yaşından küçük çocuğunun Site’ye kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu durumu derhal siteye bildirmelidir.
4.d. İnternet Sitesi Üye/Kullanıcı/Ziyaretçilerden gelen e-posta ya da benzeri her türlü iletiyi herhangi bir sebep göstermeksizin reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.
4.e. İnternet Sitesi; sitede verilen hizmet ile alakalı olarak meydana gelebilecek kesinti ve/veya hatalardan sorumlu tutamayacağı gibi sitenin kullanılması ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini de garanti etmemektedir. Bunun yanında Şirket, Üye/Kullanıcı/Ziyaretçiler tarafından yüklenen dosyalarda mevcut bulunabilecek virüs vb. nedeniyle meydana gelen doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
4.f. İnternet Sitesinde mevcut e-posta ve kullanıcı isimleri gibi bilgilerin, yetkisiz kişiler tarafından toplanması/kopyalanması/kullanılması sitenin yazılı izni alınmadıkça yasaktır.
4.g. İnternet Sitesi; site içerisinde kendi markası olan veya olmayan diğer sitelere link verebilme yetkisini haiz olup; link vererek tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir. Sitedeki reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin her türlü yasal hak, kullanma yetkisi yalnızca siteye ait olmak üzere, siteye ve/veya sitenin yetki verdiği kuruluşlara aittir.
4.h. İnternet Sitesi; dilediği zaman Site’de yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir. Teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve güncelleme hatalarından Şirket sorumlu tutulamaz.
4.i. İnternet Sitesi; Aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere, Üye/Kullanıcı/Ziyaretçilerin site üzerinden ilettiği (kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik bilgiler) kişisel bilgileri, sahibi tarafından muvafakat verilmedikçe, 3. Kişilere açıklamayacaktır:

– Resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara yapılan açıklamalar,
– İnternet sitesinde ilan edilen Gizlilik Politikası dahilindeki kullanımlar,
– İşbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya Site’nin işletilmesi için gerekli uygulamaların yürütülmesi için zorunlu olan kullanımlar,
– Sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşması

4.j. İnternet Sitesi; Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’nin ayrıca onay vermiş olması halinde, üyelerinin kendisinde kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

5. FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER:

5.a. Taraflar, işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilecektir.
5.b. Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi; işbu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilerek sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedebileceğini; ayrıca bu ihlalleri nedeniyle, Şirket’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.c. İnternet Sitesi; işbu üyelik sözleşmesinin koşullarında ve Site’nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik, ayarlama ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak ve Üye/Kullanıcı/Ziyaretçiler Site’de her yeni girişlerinde güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.a. Şirket, Üye tarafından Site’ye girilmesi, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşme ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
6.b. Şirket, Site’de satışa sunulan eserlerin Site üzerinden yayınlanması ve satışa sunulmasına ilişkin olarak hak sahipleri ve ilgili üçüncü taraflardan gerekli izin, hak ve lisansları almış olmakla beraber, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, eser yahut Üyeler tarafından Site’ye eklenen içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları dahil herhangi bir hakkını ihlal etmesi yahut satışa sunulan eserlerin müellifi ile fikri mülkiyet hakları konusunda çekişmenin bulunması, eser veya içeriklerin hukuka, ahlaka aykırı olması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, bunlara ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.c. Üye, Site’de paylaştığı her türlü içerikten, Site ve Site’de sunulan hizmetleri işbu Sözleşme ve Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi ya da Site’nin kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Şirket’in diğer Üyeler tarafından sağlanan içerikler ve eserler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
6.d. Üye, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
6.e. Şirket, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sinirli olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, Site kapsamındaki özellikler, eserler ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
6.f. Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
6.g. Üye, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini kabul etmektedir.

6. GEÇERLİLİK

İşbu Sözleşmenin bir veya birden fazla hükümlerinin geçersiz olması veya sonradan geçersiz hale gelmesi durumunda Sözleşmenin diğer hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçerliliklerini koruyacaklardır. Böyle bir durumun oluşması halinde taraflar geçersiz hale gelen hüküm ile amaçladıkları iktisadi sonuçları gerçekleştirecek yeni bir hüküm üzerinde mutabık kalmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Mutabakatın sağlanamaması ve Sözleşmede boşluk olması halinde söz konusu boşluk taraflardan birinin talebi ile yetkili Mahkeme tarafından doldurulur.

7. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların hallinde Türk Hukukunun uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

8. TEBLİGAT ADRESLERİ

Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’nin Şirket’e bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İnternet sitesi tarafından Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirim e-postanın gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi’ye ulaşmış olarak kabul edilecek ve aynen geçerli olacaktır.

9. YÜRÜRLÜK

Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu, içeriğini anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı, süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.